Lưu trữ và quản lý đầu mối một cách chuyên nghiệp

Thông tin nhập vào không bị trùng, Redhub giúp bạn quản lý thông tin tốt hơn, không còn phải dọn dẹp máy chủ

Lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng tinh gọn đồng nhất

RedHub kiểm tra dữ liệu nhập vào tránh trùng lặp thông tin. Bạn không phải lo việc dọn dẹp dữ liệu.

 • Tổng quan về khách hàng

  Có được cái nhìn toàn cảnh về khách hàng tiềm năng của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Xem bảng phân tích về tất cả xếp hạng khách hàng và danh sách những khách hàng mới nhất.

 • Trang chi tiết

  Xem và tương tác với khách hàng từ các trang profile, tất cả thông tin được nhóm lại thành các nhóm và giúp mọi người trong team dễ dàng hiểu lịch sử của khách hàng đó với dự án hiện tại.

 • Danh sách được lọc

  Nếu bạn đang làm việc trên trang danh sách, bạn có thể thực hiện tất cả các thao tác với một khách hàng hoặc áp dụng cùng một hành động cho hàng loạt khách hàng bằng cách sử dụng menu tác vụ hàng loạt.

Tìm hiểu thêm?

Hãy liên hệ để trải nghiệm bản demo

{{validation.firstname}}
{{validation.lastname}}
{{validation.email}}

Bộ công cụ đầy đủ tính năng quản lý khách hàng

Bộ công cụ đầy đủ tính năng quản lý khách hàng

 • Thực hiện tác vụ hàng loạt từ danh sách những sản phẩm có thể chỉnh sửa

 • Theo dõi giá và lịch sử trạng thái trên trang chi tiết sản phẩm

 • Tập hợp tất cả các hợp đồng vào một trang

Chú trọng vào cốt lõi

Quảng bá nhà cửa và quản lý bán hàng chưa bao giờ dễ đến vậy, Redhub đẩy nhanh cách bạn cập nhật, sắp xếp kho hàng và giữ mọi thứ luôn chính xác, tất cả trong một chỗ, truy cập từ cả trong nước và quốc tế.

Hình dung ngay sơ đồ tổng thể

Bạn muốn biết dự án đang ở giai đoạn nào hoặc phần trăm căn hộ đã bán? Với RedHub bạn không cần đến bảng tính nữa, hệ thống sẽ tự động tạo ra sơ đồ tương tác trực tiếp theo thời gian thực với giỏ hàng. Người dùng có quyền truy cập thông tin hiện tại bao gồm tỷ lệ đã bán, mẫu và loại sản phẩm.

Tập trung vào những vấn đề quan trọng

Quản lý công việc tiếp thị và bán bất động sản chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. RedHub sắp xếp hợp lý cách cập nhật, thông tin cập nhật và trình bày giỏ hàng tại một vị trí.

Hình dung ngay sơ đồ tổng thể

Quảng bá nhà cửa và quản lý bán hàng chưa bao giờ dễ đến vậy, Redhub đẩy nhanh cách bạn cập nhật, sắp xếp kho hàng và giữ mọi thứ luôn chính xác, tất cả trong một chỗ, truy cập từ cả trong nước và quốc tế.

Quản lý kho hàng hoàn thiện & mạnh mẽ